Disclaimer

De privacy van de bezoekers aan onze site wordt gerespecteerd door degene die binnen Box Consultants verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de achterliggende procedures. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag.

Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie. Wij leggen het IP-adres en de gegevens die betrekking hebben op uw bezoek vast met als doel onze site te optimaliseren.

U heeft het recht om de informatie die we van u hebben op te vragen. Eventueel kan de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd worden.