FAQ

Wat is een Family Office (FO)?

Een Family Office verzorgt en begeleidt alle financiële en juridische zaken voor een vermogende familie. Het doel is veelal behoud van het vermogen en groei van generatie tot generatie, met oog voor de belangen van en harmonie in de familie. Per cliënt kan de dienstverlening zeer uiteen lopen.

Wat is een multi-client Family Office (MFO)?

Een MFO is een Family Office dat de financiële belangen voor meerdere families behartigt. Hierdoor profiteren alle betrokken cliënten van de kostenvoordelen en vooral van de opgedane ervaring.

Is Box een multi-client Family Office of een vermogensbeheerder?

Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit vermogensbeheer en vermogensadvies. Volgens de definitie is Box echter een multi-client Family Office. Op dit gebied is Box ruim veertig jaar onderscheidend en leidend in Nederland.

Waarom zou ik Box inschakelen?

Als u een groot vermogen heeft, lijken veel zaken ‘klein’. Maar wilt u alles in de juiste samenhang uitvoeren, dan lijkt het beheren van dit vermogen ineens op het runnen van een onderneming. Box ontzorgt. De voortdurende aandacht van uw vaste aanspreekpunt en onze experts zorgt voor een integrale, objectieve en transparante aanpak. Door de omvang krijgt u bovendien toegang tot institutionele kennis en tarieven die voor individuele situaties niet mogelijk zijn. U kunt daarbij rekenen op een optimale risico/rendementsverhouding.

Persbericht naar aanleiding van berichtgeving in het Financieele Dagblad op donderdag 27 september 2018

Box Consultants is in september 2018 helaas onderwerp geweest van ongefundeerde en tendentieuze berichtgeving in de media. Wij betreuren het dat onze goede naam weer in twijfel getrokken wordt.

In het artikel van heden wordt ten onrechte een verband gelegd tussen Box Consultants en de vermeende verduistering door oud-bestuurders van Stichting Dioraphte.
Hoewel Box Consultants nooit publiekelijk reageert op vragen over cliënten, zien wij ons gelet op de aard en inhoud van deze berichtgeving genoodzaakt in dit geval een uitzondering te maken.

Box bevestigt dat zij pas na het ontslag van de (van verduistering verdachte) oud-bestuurders is aangesteld als vermogensbeheerder door het door de rechtbank aangestelde nieuwe bestuur van de Stichting Dioraphte.
Overige connecties zoals gesuggereerd in het artikel zijn dan ook niet aan de orde.
Ten aanzien van de overige stellingen in het artikel, verwijzen wij u naar ons eerdere persbericht (d.d. 12 januari 2018), waarbij wij benadrukken dat we de uitkomst van het onderzoek onveranderd met groot vertrouwen tegemoet zien.

We hebben met zorgvuldigheid en professionaliteit onze goede naam opgebouwd en voelen ons gesterkt in het vertrouwen dat wij van onze klanten genieten.

Kunt u de dienstverlening van Box Consultants samenvatten?

Box biedt onafhankelijk en transparant vermogensbeheer voor en begeleiding van vermogende particulieren, families, DGA’s, charitatieve instellingen, stichtingen, congregaties en pensioenfondsen. Daarnaast kan Box u begeleiden bij andere financiële en juridische vraagstukken waaronder family governance, estate planning, coördinatie fiscaliteit en juridische vraagstukken, asset protection en incident management.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Box en een private bank?

  Box Banken
Medewerkers

Continuïteit door
partnerstructuur

Loopbaanrotatie
Bewaarbedrijf

Effecten en liquiditeiten
staan bij meerdere banken,
niet bij Box

Effecten en liquiditeiten
staan in depot bij een bank

Automatisering

Schaduwadministratie met
controle mechanismen op
gemaakte afspraken

Bankadministratie
Inzicht Totaalbeeld van cliënt Beperkt inzicht in cliënt

Waarom kan Box claimen onafhankelijk te zijn?

 • De zeven partners van Box houden gezamenlijk alle aandelen van het bedrijf
 • In tegenstelling tot banken verdienen wij niet aan transacties
 • Box hanteert een fee dat is gebasseerd op het vermogen onder beheer. Als uw vermogen stijgt, stijgt onze omzet 
 • Box heeft geen eigen fondsen of producten

Waarom is Box als oudste en grootste multi-cliënt Family Office in Nederland niet beter bekend?

Onze cliënten verwachten discretie en vertrouwelijkheid. In tegenstelling tot traditionele vermogensbeheerders of beleggingsfondsen adverteren of verkopen wij onze diensten daarom niet publiekelijk. Zo wordt ons ‘low-profile’ ook wel eens vertaald naar ‘no-profile’.

Wat zijn de ‘Unique Selling Points’ van Box?

 • Box staat voor onafhankelijkheid en continuïteit
 • We verzorgen de integrale aanpak van al uw financiële zaken
 • We zijn in staat uw hele vermogen administratief te consolideren
 • Doordat onze cliënten een aanzienlijk vermogen vertegenwoordigen, zijn wij mondiaal een gerespecteerde speler.

Wat is de rendementsdoelstelling van een typische Box-cliënt?

Voorop staat altijd het behoud van kapitaal bij een lage beweeglijkheid van de rendementen. We streven naar goede beleggingsresultaten maar vinden het voorkomen van verlies minstens zo belangrijk. Door verliezen te beperken, genereren wij een voorsprong op marktgemiddelden. Afhankelijk van de huidige waarderingen en de macro economische verwachtingen, bepalen we gezamenlijk met u een realistische doelstelling.

Publiceert Box haar behaalde rendementen uit het verleden?

Het rendement zegt alleen iets als het in het juiste kader wordt geplaatst en kan worden vergeleken. Er wordt helaas veel gemarchandeerd met rendementen. Zo geven achtereenvolgende rendementen van +21%, -24% en +27% een rekenkundig gemiddeld rendement van 8% over de laatste drie jaar; de meetkundig (correcte) berekening geeft echter een rendement van iets meer dan 5% gemiddeld per jaar.

Wat is de benadering van Box tot risk management?

Onze risk management benadering is een integraal en continue proces dat bestaat uit strategisch risk management enerzijds en tactisch risk management anderzijds. Wij streven naar het in stand houden van het kapitaal en het realiseren van een optimale verhouding van risico en rendement van de beleggingsportefeuille.

Waarin onderscheidt zich de rapportage van Box?

 • Door consolidatie op ieder gewenst niveau (integraal overzicht)
 • U krijgt overzichtelijke en consistente rapportages
 • We presenteren objectieve vergelijkingen van de behaalde rendementen met persoonlijke referentie indices
 • U ontvangt periodieke overzichten van rendement, stortingen en onttrekkingen
 • Desgewenst is informatie (digitaal) ook beschikbaar voor overige belanghebbenden.

Welke garanties en welk comfort biedt Box haar cliënten?

 • Box biedt vertrouwelijkheid, deskundigheid en veertig jaar ervaring
 • Daarnaast bieden we continuïteit door persoonlijk commitment en een partnerstructuur
 • We staan onder toezicht van Autoriteit Financiële markten (AFM vergunning)
 • We staan onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank
 • Box is aangesloten bij het klachteninstituut Kifid 
 • Onze partners zijn DSI gecertificeerd.

Moet ik van bank veranderen als ik mijn vermogen door Box laat beheren?

U kiest zelf de bank die u prettig vindt of waar u goede ervaringen mee heeft. Wel is Box vrijwel altijd in staat uw bankkosten aanzienlijk te reduceren: soms met meer dan 50%.

Moet ik dan mijn huidige beleggingen verkopen als ik cliënt word bij Box?

We gaan met u na welke bestaande beleggingen in uw nieuwe mandaat passen. Als u van bank wilt veranderen, is het wel raadzaam de portefeuille eerst over te boeken naar de nieuwe bank. Dan profiteert u bij aanpassingen in de portefeuille meteen van de gunstige Box-condities.

Welke kosten betaal ik nog aan de bank als ik cliënt van Box ben?

We hebben bij een aantal banken in binnen- en buitenland aanzienlijke kostenvoordelen voor onze relaties bedongen. Bij de meeste banken genieten onze cliënten een zeer aantrekkelijk all-in tarief. Hierin zijn alle aan- en verkoopkosten, bewaarloon en corporate actions inbegrepen.

Wat is het beloningsbeleid van Box?

Box hanteert een beheerst beloningsbeleid conform de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen  (Wbfo). Dit waarborgt dat cliënten zorgvuldig behandeld worden en de beloning van werknemers geen componenten heeft waarvan een ongunstige prikkelwerking uitgaat noch de mogelijkheid wordt geboden om eigen belang boven cliëntbelang te stellen.

De beloningscomponenten zijn gebaseerd op vergelijkbare functies van vergelijkbare werknemers (qua opleiding, functie en leeftijd) in de financiële wereld. Alleen aan werknemers die niet in Box participeren kan een bonus worden toegekend. De directie bepaalt de vaststelling en de hoogte van deze mogelijke bonus. Jaarlijks actualiseert de directie het beloningsbeleid.

Werknemers van Box kunnen optreden als adviseur van professionele partijen. Dit wordt alleen toegestaan als deze werkzaamheden het cliëntbelang ten goede komen. De (eventuele) beloning die zij hiervoor ontvangen is niet gerelateerd aan het feit of Box voor haar cliënten al of niet in deze fondsen belegd heeft en - voor zover van toepassing - de omvang van deze beleggingen. De onafhankelijkheid van Box als vermogensbeheerder blijft hierdoor gewaarborgd.

Voormalig grootaandeelhouder ABN Amro MeesPierson is destijds met een van de werknemers een afwijkende beloningsstructuur overeengekomen. Deze regeling is nog steeds van kracht. De regeling voorziet er in dat hij een lager salaris ontvangt en dat het hem is toegestaan voor eigen rekening professionele financiële partijen te adviseren. Hiervoor factureert hij deze partijen rechtstreeks. Enerzijds om zijn kennis en ervaring actueel te houden en anderzijds om dit unique selling point ook in dienst te stellen van cliënten van Box.

Op dit moment gaat het om twee Amerikaanse hedge funds (AW Jones Advisors LLC en Miles Howland & Co LLC). De manager van deze fondsen betaalt deze vergoeding rechtstreeks en komt daarmee niet ten laste van het fondsvermogen.

Wat is de achtergrond van de partners?

De zeven partners bij Box werken al lange tijd samen en hebben veel internationale ervaring opgedaan bij verschillende financiële instellingen.

Zie hier voor aanvullende informatie.

Persbericht naar aanleiding van berichtgeving in de media

Box Consultants is geconfronteerd met berichtgeving in Het Financieele Dagblad over een onderzoek van de FIOD.
Box Consultants bevestigt dat zij begin 2015 is geconfronteerd met een onderzoek door de FIOD/OM dat uit een boekenonderzoek door de Belastingdienst is voortgekomen.

Het onderzoek heeft geen betrekking op (het vermogensbeheer van) cliënten van Box Consultants.

Het onderzoek richt zich uitsluitend op de advisering van dochteronderneming Box Fund Advisory aan internationale beleggingsfondsen.
Meer concreet luidt de verdenking van de FIOD dat in het kader van deze advisering valse stukken zouden zijn opgemaakt.

Deze beschuldigingen zijn misplaatst en onjuist.
Mocht het OM besluiten deze zaak aan een rechter voor te leggen, dan zal Box Consultants haar visie op de verdenking op dat moment en op die plaats – in de rechtbank – toelichten.

De civiele procedures die Box Consultants voert tegen de voormalig werknemer zullen onverkort worden voortgezet.

Wij betreuren het dat onze goede naam in twijfel wordt getrokken. We hebben met zorgvuldigheid en professionaliteit deze goede naam opgebouwd en gaan er van uit dat wij het vertrouwen van onze klanten blijven genieten.